САНХҮҮГИЙН ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ӨРТСӨН ИРГЭД 6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР ХОХИРЧЭЭ

САНХҮҮГИЙН ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ӨРТСӨН ИРГЭД 6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР ХОХИРЧЭЭ

Залилах гэмт хэргийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна❗️❗️❗️ЦЕГ-ын Эрүүгийн Цагдаагийн албанд 2017 онд бусдыг залилсан 24 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, үүнд 46 иргэн хохирч, улсад болон иргэнд 6,480,772,652 төгрөгийн хохирол учирчээ. Санхүүгийн залилангаас сэргийлцгээе❗️❗️❗️
Залилах гэмт хэргийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна❗️❗️❗️ЦЕГ-ын Эрүүгийн Цагдаагийн албанд 2018 онд бусдыг залилсан 80 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, үүнд 55 иргэн хохирч, улсад болон иргэнд 9,984,550,000 төгрөгийн хохирол учирчээ. Санхүүгийн залилангаас сэргийлцгээе❗️❗️❗️