Ахмад настнууд хөнгөлөлттэй үнээр амрах сувиллын газрууд нээгдлээ

Ахмад настнууд хөнгөлөлттэй үнээр амрах сувиллын газрууд нээгдлээ

Ахмад настнуудын жилд нэг удаа хөнгөлөлттэй үнээр амрах амралт, сувиллын газрууд нээгдлээ. 2021 онд ахмад настанд амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх газруудын жагсаалтыг доор танилцуулж байна.

Амралт 7 хоног -70000 төгрөг, сувилалд 10 хоног 100000 төгрөгөөр амрах боломжтой юм.