2006 онд хэвлэсэн 20000 төгрөгийн дэвсгэртийг гүйлгээнээс татаж байна

2006 онд хэвлэсэн 20000 төгрөгийн дэвсгэртийг гүйлгээнээс татаж байна

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар 2006 онд хэвлэсэн 20 000 төгрөгийн дэвсгэртийг гуравдугаар сарын нэгэн хүртэл гүйлгээнээс татаж байна.  

Тодруулбал, 2006 оны 20000 төгрөгийн дэвсгэрт нь ямар нэгэн цонхгүй, туузгүй, ар талын зүүн доод буланд 2006 гэсэн тоотой. Ийм мөнгөн дэвсгэрт эзэмшиж буй иргэд гуравдугаар сарын нэгэн хүртэл банкуудад хандан солиулах боломжтой аж.