Х.Нямбаатар: ААН-үүдэд тавих төрийн хяналт шалгалтыг 3 жилийн хугацаанд зогсооно

Х.Нямбаатар: ААН-үүдэд тавих төрийн хяналт шалгалтыг 3 жилийн хугацаанд зогсооно

Бизнесийн байгууллага, ААН-үүдэд төрийн хяналт шалгалтыг гурван жилийн хугацаанд зогсоохоор болсон талаар Хууль зүйн сайд Х.Нямбаатар мэдээллээ.

"Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг эрчимжүүлэх зорилгоор зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг гурван жилийн хугацаатай буюу 2024 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл түр зогсоож байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд жил бүр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулдаг. Энэ нь ААН-д хүндрэл чирэгдэл учруулдаг.

Тиймээс Монголбанкны СЗХ, гааль татварын, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудаас бусад бизнес эрхэлдэг бүхий л байгууллагад хяналтыг шалгалтыг гурван жилийн хугацаатай зогсоохоор боллоо.  Иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас, хоол хүнстэй холбоотой хяналт шалгалтыг иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу хийнэ. Төр зөвхөн зөвлөн туслах чиг үүрэг хадгалагдаж байна" гэлээ.