Борооны ус зайлуулах шугам угсралтын ажлыг эхлүүллээ

Борооны ус зайлуулах шугам угсралтын ажлыг эхлүүллээ

 НЗДТГ, Нийслэлийн Замын хөгжлийн газрын  захиалгаар Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар /ГУББГ/ авто зам, талбайн шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн шугам угсралтын ажлыг эхлүүллээ.