Ерөнхийлөгч хүнсний аюулгүй байдлын асуудлаар УИХ, ЗГ-т анхааруулга өглөө

Ерөнхийлөгч хүнсний аюулгүй байдлын асуудлаар УИХ, ЗГ-т анхааруулга өглөө

Ерөнхийлөгч хүнсний аюулгүй байдлын асуудлаар УИХ, ЗГ-т анхааруулга өглөө