Хөгжлийн банкинд 645.5 тэрбум төгрөг эргэн төлөгджээ

Хөгжлийн банкинд 645.5 тэрбум төгрөг эргэн төлөгджээ

Хөгжлийн банкинд 645.5 тэрбум төгрөг эргэн төлөгджээ 

Хөгжлийн банкинд 2022 оны нэгдүгээр сарын 20-ны өдрөөс хойш 645.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгджээ. Үүнээс 549 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлтийг бэлэн мөнгөөр хүлээн авсан байна.

Хэвийн ангилалд 264.1 тэрбум төгрөг, анхаарал хандуулах 9.2 тэрбум төгрөг, чанаргүй ангилалд 275.7 тэрбум төгрөгийн зээл байна гэж Хөгжлийн банкнаас мэдээллээ.