ГАЗРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

ГАЗРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ