Шахмал түлшийг айлууд зөв хэрэглэж буй эсэхийг шалгаж эхэлжээ

Шахмал түлшийг айлууд зөв хэрэглэж буй эсэхийг шалгаж эхэлжээ

БОАЖЯ-ны дэргэд Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналт ирсэн тул БОАЖ-ын сайдын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар байгуулагдсан "УБ хотын агаарын чанарын төлөв байдал, Таван толгой түлш ХХК-ийн шахмал түлшний чанар, стандартад хяналт тавих" ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн БЗД-ийн шахмал түлш борлуулах цэгүүдэд хяналтаар ажиллаж байна.

Шалгалтаар шахмал түлшний жин, бат бэх байдлын үзүүлэлтийг шалгаж, айл өрхийн энгийн зууханд шахмал түлшийг зөв хэрэглэж байгаа эсэх байдалд туршилтын галлагаа хийж үзжээ.

Хяналт шалгалтын дүгнэлт долоо хоногийн дараа гарна.