"Лэнд бонд" өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

"Лэнд бонд" өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1/3525 тоот албан бичгийн дагуу “ЛэндМН ББСБ”-ХК-ийн нийтэд санал болгон арилжаалсан өрийн хэрэгслийн анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцсон.

Иймд 2023 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс тус компанийн өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "LBND-BD-07/09/25-C0053-18" үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ