Дараах иргэдийн ЭМД-ыг төрөөс хариуцан төлдөг

Дараах иргэдийн ЭМД-ыг төрөөс хариуцан төлдөг

ЭМД-ыг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэнд 0-18 насны хүүхэд, тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй, нийгмийн халамж дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай, цэргийн алба хаагч, хүүхдээ 2 нас (ихэр бол 3 нас) хүртэл харж буй эцэг, эх, тодорхой хугацаагаар эрхээ хязгаарлуулсан иргэд багтдаг.
 
Эдгээр иргэд "Болор солиулах, өвдөгний үе солих болон өндөр өртөгт ПЕТ/СТ шинжилгээнээс бусад бүх төрлийн тусламж, үйлчилгээг хамтын төлбөргүй буюу ЭМД-ын сангийн 100 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой гэж ЭМДЕГ-аас мэдээллээ.