Улсын хэмжээнд дундаж цалин 6.1 хувиар өсжээ

Улсын хэмжээнд дундаж цалин 6.1 хувиар өсжээ